Modernizacja przęseł wiaduktu

Modernizacja przęseł wiaduktu kolejowego Linii 183