SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I NACZEP

Naprawa Samochodów Ciężarowych i Naczep w MONTOSTAL SILESIA to gwarancja sprawności pojazdów naszych Klientów. Usuniemy każdą usterkę, przeprowadzimy serwis na najwyższym poziomie.
Posiadamy MOBILNY SERWIS.

KONTAKT:

Kamil Machura – Kierownik serwisu

T: +48 690 080 579

E: serwis@montostalsilesia.pl

Serwis Pojazdów Ciężarowych i Naczep

DAF |
MAN |
Mercedes-Benz |
Opel |
Renault |
Scania |
Volvo |

SPECJALIZUJEMY SIĘ W USŁUGACH:

 • geo­me­trii kół
 • ukła­dów ha­mul­co­wych
 • me­cha­ni­ki ogól­nej
 • na­praw mo­stów
 • na­praw sil­ni­ków
 • na­praw skrzyń bie­gów
 • na­pra­wy ukła­dów wy­de­cho­wych
 • ukła­dów za­si­la­nia
 • ukła­dów kli­ma­ty­za­cji
 • ser­wi­su wind za­ła­dow­czych
 • mon­ta­żu, na­pra­wy, dia­gno­sty­ki in­sta­la­cji ogrze­wa­nia
 • kom­pu­te­ro­wej dia­gno­sty­ki sa­mo­cho­dów, na­czep, przy­czep i au­to­bu­sów wszyst­kich ma­rek
 • ser­wis na­czep